Kunjungan dari Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Ismail Terengganu Malaysia

Pada hari Rabu, 2 September 2015 Departemen Pendidikan Matematika UPI mendapat kunjungan dari Institut Pendidikan Guru (IPG) Kampus Dato’ Razali Ismail, Terengganu, Malaysia. Agenda kunjungan tersebut bertajuk “Kajian Tindakan Pencetusan Transformasi Pendidikan” yaitu berupa presentasi hasil kajian yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa pilihan IPG Kampus Dato’ Razali untuk mendapat tanggapan dan masukan dari dosen Departemen Pendidikan Matematika UPI.

Kunjungan dari Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Ismail Terengganu Malaysia
Kunjungan dari Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Ismail Terengganu Malaysia

Berikut ini adalah daftar nama mahasiswa IPG Kampus Dato’ Razali yang mempresentasikan hasil kajian mereka :

NO NAMA JUDUL KAJIAN (Bahasa Melayu)
1 Nor Anira Binti Kadir Penggunaan Kaedah “Peta-Ginit” bagi Membantu Murid Tahun 4 Menyelesaikan Operasi Bahagi Melibatkan Unit Kilometer dan Meter dengan Penukaran Unit
2 Farah Solehah Binti Ahmad Shukri Penggunaan Kaedah “Runah Bada” dalam Membantu Murid Tahun 3 Menyelesaikan Masalah Matematik Berayat yang Melibatkan Operasi Darab dan Bahagi
3 Norhasyima Binti Mat Jalil Penggunaan Alat “KWL” dalam Membantu Murid Tahun 4 Menguasai Penambahan Panjang Melibatkan Unit Kilometer dan Meter dengan Penukaran Unit
4 Dyna Nurmaina Binti Norzari Penggunaan kit “Fraction Base” dalam Penolakan Nombor Bulat dan Nombor Bercampur Bagi Murid Tahun 5
5 Nurul Farah Hani Binti Norzari Penggunaan Kaedah “PASITOL” dalam Membantu Murid Tahun 4 Membahagi Sebarang Nombor Hingga 5 Digit dengan 1 Digit atau 2 Digit
6 Wan Noor Farrahheda Binti Wan Mohamad Penggunaan “Shape Board” dalam Membantu Murid Tahun 5 Bestari Menambah Nombor Perpuluhan dengan Nombor Bulat
7 Dewi Ratnahsari Binti Japar Penggunaan Kaedah “L” dan Petak Grid dalam Meningkatkan Kemahiran Mencari Luas Bagi Segi Empat Tepat untuk Tahun 5
8 Muhammad Hasbi Bin Bidi Penggunaan “Double Fraction Cards” Bagi Membantu Murid Tahun 5 Menguasai Kemahiran Menolak Sehingga Dua Pecahan Wajar
9 Nurul Syazwani Binti Ramli Penggunaan “Petak Rumah Masa” dalam Membantu Murid Tahun 4 Pintar Menyelesaikan Operasi Bahagi Melibatkan Unit Hari dan Jam dengan Penukaran Unit dan Tanpa Penukaran Unit