>> Mengenal BEM Himatika ‘Identika’ Lebih Dekat

Berikut ini beberapa hal tentang BEM Himatika ‘Identika’ UPI

Lambang Himatika ‘Identika’ UPI

Presentation1

Deskrispsi Lambang Himatika ‘Identika’ UPI

Lambang Himatika ‘Identika’ UPI terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai maksud sebagai berikut :

  1. Dua segitiga kongruen dan busur lingkaran maksudnya adalah mempunyai kesamaan langkah, tujuan dan cita-cita, tidak membeda-bedakan suku dan angkatan serta berpijak pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  2. Jangka adalah cirri anggota Himatika ‘Identika’ UPI yang selalu fleksibel, tanggap serta berperan aktif terhadap inovasi, pendidikan serta mampu menerapkan disiplin ilmu di segala bidang dalam rangka pembangunan IPTEK.
  3. Simbol tak hingga maksudnya adalah anggota Himatika ‘Identika’ UPI selalu berorientasi ke depan dan berwawasan luas dalam segala cipta dan karya yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni.
  4. Kurung kurawal maksudnya adalah anggota Himatika ‘Identika’ UPI terhimpun dalam satu wadah yang dinamis, kokoh, dan terintegrasi.
  5. Kujang maksudnya adalah organisasi Himatika ‘Identika’ UPI berada di tengah kehidupan sosial masyarakat Jawa Barat.
  6. Tulisan “Himpunan Mahasiswa Matematika ‘Identika’ Universitas Pendidikan Indonesia” adalah nama organisasi.

Hymne Himatika ‘Identika’ UPI

Wahai kawan-kawan semua

Sluruh warga Himatika

Mari kita bersama-sama

Berjanji tuk bersaudara

Kita kan selalu sehati

Sbagai sahabat abadi

Saling bantu untuk mandiri

Demi masa depan nanti

Suka dan duka milik kita

Mari kita reguk bersama

Tiada mengenal putus asa

Meniti masa bahagia